302 Trắng

Khung Nhựa

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: 302 Trắng

Chất liệu: Nhựa

Thích hợp với: Tranh sơn dầu, tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

1401

Khung Nhựa

215 Trắng

Khung Nhựa

3707 Vàng

Khung Nhựa

202 Cam

Khung Nhựa

201 Đen

Khung Nhựa

2032 Nâu

Khung Nhựa