302 Trắng

Khung Nhựa

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: 302 Trắng

Chất liệu: Nhựa

Thích hợp với: Tranh sơn dầu, tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

6868 Nâu

Khung Nhựa

892 Nâu

Khung Nhựa

204 Vàng

Khung Nhựa

1401

Khung Nhựa

601 Vàng

Khung Nhựa

999

Khung Nhựa