601 Trắng

Khung Nhựa

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: 601 Trắng

Chất liệu: Nhựa

Thích hợp với: Tranh sơn dầu, tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

201 Vàng

Khung Nhựa

202 Cam

Khung Nhựa

206

Khung Nhựa

302 Nâu

Khung Nhựa