204 Bạc

Khung Nhựa

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: 204 Bạc

Chất liệu: Nhựa

Thích hợp với: Tranh sơn dầu, tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

213 Vàng

Khung Nhựa

252-20

Khung Nhựa

204 Vàng

Khung Nhựa

306

Khung Nhựa

2032 Nâu

Khung Nhựa

4F Trắng

Khung Nhựa