6234 Bạc

Khung Nhựa

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: 6234 Bạc

Chất liệu: Nhựa

Thích hợp với: Tranh sơn dầu, tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

701 Vàng

Khung Nhựa

6140 Nâu

Khung Nhựa

119 Nâu

Khung Nhựa

252-20

Khung Nhựa

781

Khung Nhựa

911

Khung Nhựa