215 Trắng

Khung Nhựa

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: 215 Trắng

Chất liệu: Nhựa

Thích hợp với: Tranh sơn dầu, tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

932-01

Khung Nhựa

3707 Xanh

Khung Nhựa

201 Hồng

Khung Nhựa

911

Khung Nhựa

105 Trắng

Khung Nhựa

201 Đen

Khung Nhựa