215 Trắng

Khung Nhựa

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: 215 Trắng

Chất liệu: Nhựa

Thích hợp với: Tranh sơn dầu, tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

201 Trắng

Khung Nhựa

104 Đen

Khung Nhựa

103 R

Khung Nhựa

1401

Khung Nhựa

605 Vàng

Khung Nhựa

5030 Xanh

Khung Nhựa