103 R

Khung Nhựa

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: 103 R

Chất liệu: Nhựa

Thích hợp với: Tranh sơn dầu, tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

201 Hồng

Khung Nhựa

201 Đỏ

Khung Nhựa

105 Gỗ

Khung Nhựa

911

Khung Nhựa

302-Hồng

Khung Nhựa