252-20

Khung Nhựa

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: 252-20

Chất liệu: Nhựa

Thích hợp với: Tranh sơn dầu, tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

888

Khung Nhựa

203

Khung Gỗ

202 Cam

Khung Nhựa

206

Khung Nhựa

6140 Nâu

Khung Nhựa