105 Trắng

Khung Nhựa

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: 105 Trắng

Chất liệu: Nhựa

Thích hợp với: Tranh sơn dầu, tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

605 Vàng

Khung Nhựa

3707 Vàng

Khung Nhựa

302-Hồng

Khung Nhựa

252-20

Khung Nhựa

6140 Bạc

Khung Nhựa

802 Vàng

Khung Nhựa