201 Trắng

Khung Nhựa

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: 201 Trắng

Chất liệu: Nhựa

Thích hợp với: Tranh sơn dầu, tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

101 Vàng

Khung Nhựa

303 Nâu Vàng

Khung Nhựa

302-Hồng

Khung Nhựa

201 Xanh

Khung Nhựa

911

Khung Nhựa