201 Đỏ

Khung Nhựa

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: 201 Đỏ

Chất liệu: Nhựa

Thích hợp với: Tranh sơn dầu, tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

3707 Xanh

Khung Nhựa

105 Đen

Khung Nhựa

6140 Bạc

Khung Nhựa

4F Trắng

Khung Nhựa

Xanh Blue

Khung Nhựa