892 Trắng Vàng

Khung Nhựa

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: 892 Trắng Vàng

Chất liệu: Nhựa

Thích hợp với: Tranh sơn dầu, tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

5014 Nâu Vàng

Khung Nhựa

3707 Nâu

Khung Nhựa

201 Đỏ

Khung Nhựa

3707 Bạc

Khung Nhựa

105 Đen

Khung Nhựa

1245

Khung Nhựa