252-20

Khung Nhựa

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: 252-20

Chất liệu: Nhựa

Thích hợp với: Tranh sơn dầu, tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

501 Vàng

Khung Nhựa

775-02

Khung Nhựa

105 Trắng

Khung Nhựa

781

Khung Nhựa

5030 Xanh

Khung Nhựa

6140 Nâu

Khung Nhựa