6140 Nâu

Khung Nhựa

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: 6140 Nâu

Chất liệu: Nhựa

Thích hợp với: Tranh sơn dầu, tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

213 Vàng

Khung Nhựa

2033

Khung Nhựa

5030 Xanh

Khung Nhựa

4F Trắng

Khung Nhựa

501 Vàng

Khung Nhựa

775-01

Khung Nhựa