605 Vàng

Khung Nhựa

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: 605 Vàng

Chất liệu: Nhựa

Thích hợp với: Tranh sơn dầu, tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

911

Khung Nhựa

201 Xanh

Khung Nhựa

201 Hồng

Khung Nhựa

302 Nâu

Khung Nhựa

302-Hồng

Khung Nhựa