605 Vàng

Khung Nhựa

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: 605 Vàng

Chất liệu: Nhựa

Thích hợp với: Tranh sơn dầu, tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

202 Cam

Khung Nhựa

601 Nâu

Khung Nhựa

6140 Nâu

Khung Nhựa

201 Xanh

Khung Nhựa

401 Bạc

Khung Nhựa

1245

Khung Nhựa