605 Vàng

Khung Nhựa

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: 605 Vàng

Chất liệu: Nhựa

Thích hợp với: Tranh sơn dầu, tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

Xanh Blue

Khung Nhựa

805-61

Khung Nhựa

252-20

Khung Nhựa

4F Trắng

Khung Nhựa

206

Khung Nhựa

302 Vàng

Khung Nhựa