202 Trắng Xước

Khung Nhựa

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: 202 Trắng Xước

Chất liệu: Nhựa

Thích hợp với: Tranh sơn dầu, tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

252-20

Khung Nhựa

105 Gỗ

Khung Nhựa

104 Nâu

Khung Nhựa

801 Vàng

Khung Nhựa

3707 Xanh

Khung Nhựa