2032 Nâu

Khung Nhựa

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: 2032 Nâu

Chất liệu: Nhựa

Thích hợp với: Tranh sơn dầu, tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

204 Bạc

Khung Nhựa

201 Hồng

Khung Nhựa

302-Hồng

Khung Nhựa

Xanh Blue

Khung Nhựa

5030 Tím

Khung Nhựa