202 Trắng Xước

Khung Nhựa

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: 202 Trắng Xước

Chất liệu: Nhựa

Thích hợp với: Tranh sơn dầu, tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

201 Trắng

Khung Nhựa

303 Nâu Vàng

Khung Nhựa

204 Vàng

Khung Nhựa

101 Bạc

Khung Nhựa

119 Trắng

Khung Nhựa

701 Vàng

Khung Nhựa