105 Đen

Khung Nhựa

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: 105 Đen

Chất liệu: Nhựa

Thích hợp với: Tranh sơn dầu, tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

104 Nâu

Khung Nhựa

999

Khung Nhựa

306

Khung Nhựa

5014 Nâu Vàng

Khung Nhựa

605 Vàng

Khung Nhựa