401 Xước Xám

Khung Nhựa

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: 401 Xước Xám

Chất liệu: Nhựa

Thích hợp với: Tranh sơn dầu, tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

6140 Nâu

Khung Nhựa

3707 Bạc

Khung Nhựa

932-01

Khung Nhựa

104 Nâu

Khung Nhựa

401 Rạm Bạc

Khung Nhựa

999

Khung Nhựa