932-01

Khung Nhựa

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: 932-01

Chất liệu: Nhựa

Thích hợp với: Tranh sơn dầu, tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

119 Nâu

Khung Nhựa

104 Đen

Khung Nhựa

202 Cam

Khung Nhựa

215 Trắng

Khung Nhựa

103 R

Khung Nhựa

775-01

Khung Nhựa