5030 Xanh

Khung Nhựa

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: 5030 Xanh

Chất liệu: Nhựa

Thích hợp với: Tranh sơn dầu, tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

333

Khung Nhựa

1401

Khung Nhựa

104 Nâu

Khung Nhựa

202 Vân Gỗ

Khung Nhựa

401 Vàng

Khung Nhựa

1245

Khung Nhựa