5030 Xanh

Khung Nhựa

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: 5030 Xanh

Chất liệu: Nhựa

Thích hợp với: Tranh sơn dầu, tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

401 Bạc

Khung Nhựa

775-01

Khung Nhựa

201 Đen

Khung Nhựa

202 Cam

Khung Nhựa

888

Khung Nhựa

302 Nâu

Khung Nhựa