BO 12

Họa Tiết

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: BO 12

Mầu : Vàng vải bố

Chất liệu: Bìa cứng

Thích hợp với: Tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

BO 03

Một Màu

BO 46

Họa Tiết

BO 26

Một Màu

BO 36

Một Màu

BO 02

Một Màu

BO 06

Một Màu