BO 14

Họa Tiết

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: BO 14

Mầu : Vàng cát trắng

Chất liệu: Bìa cứng

Thích hợp với: Tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

BO 27

Họa Tiết

BO 09

Một Màu

BO 46

Họa Tiết

BO 45

Một Màu

BO 12

Họa Tiết

BO 48

Họa Tiết