BO 09

Một Màu

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: BO 09

Mầu : Xanh cốm

Chất liệu: Bìa cứng

Thích hợp với: Tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

BO 18

Họa Tiết

BO 32

Một Màu

BO 39

Một Màu

BO 19

Một Màu

BO 44

Họa Tiết

BO 45

Một Màu