213 Vàng

Khung Nhựa

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: 213 Vàng

Chất liệu: Nhựa

Thích hợp với: Tranh sơn dầu, tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

892 Nâu

Khung Nhựa

401 Vàng

Khung Nhựa

999

Khung Nhựa

201 Hồng

Khung Nhựa

252-20

Khung Nhựa

601 Nâu

Khung Nhựa