213 Vàng

Khung Nhựa

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: 213 Vàng

Chất liệu: Nhựa

Thích hợp với: Tranh sơn dầu, tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

802 Vàng

Khung Nhựa

201 Hồng

Khung Nhựa

1245

Khung Nhựa

204 Bạc

Khung Nhựa

202 Vân Gỗ

Khung Nhựa