203

Khung Gỗ

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: 203

Chất liệu: Nhựa

Thích hợp với: Tranh sơn dầu, tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

105 Đen

Khung Nhựa

3707 Xanh

Khung Nhựa

202 Vân Gỗ

Khung Nhựa

802 Vàng

Khung Nhựa

3F Nâu

Khung Nhựa