203

Khung Gỗ

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: 203

Chất liệu: Nhựa

Thích hợp với: Tranh sơn dầu, tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

401 Bạc

Khung Nhựa

119 Vàng

Khung Nhựa

Xanh Blue

Khung Nhựa

4F Trắng

Khung Nhựa

4F Nâu

Khung Nhựa

932-01

Khung Nhựa