BO 43

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: BO 43

Mầu : Nâu đất sáng

Chất liệu: Bìa cứng

Thích hợp với: Tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

BO 37

Một Màu

BO 10

Một Màu

BO 09

Một Màu

BO 11

Môt Màu

BO 28

Một Màu

BO 02

Một Màu