3707 Bạc

Khung Nhựa

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: 3707 Bạc

Chất liệu: Nhựa

Thích hợp với: Tranh sơn dầu, tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

1017 A

Khung Nhựa

501 Vàng

Khung Nhựa

5030 Xanh

Khung Nhựa

104 Đen

Khung Nhựa

105 Gỗ

Khung Nhựa