BO 42

Họa Tiết

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: BO 42

Mầu : Cream rạn

Chất liệu: Bìa cứng

Thích hợp với: Tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

BO 11

Môt Màu

BO 03

Một Màu

BO 45

Một Màu

BO 39

Một Màu

BO 09

Một Màu

BO 32

Một Màu