932-01

Khung Nhựa

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: 932-01

Chất liệu: Nhựa

Thích hợp với: Tranh sơn dầu, tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

302-Hồng

Khung Nhựa

Xanh Blue

Khung Nhựa

119 Trắng

Khung Nhựa

802 Vàng

Khung Nhựa

252-20

Khung Nhựa

605 Vàng

Khung Nhựa