805-61

Khung Nhựa

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: 805-61

Chất liệu: Nhựa

Thích hợp với: Tranh sơn dầu, tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

104 Đỏ

Khung Nhựa

202 Cam

Khung Nhựa

201 Trắng

Khung Nhựa

215 Trắng

Khung Nhựa

2032 Nâu

Khung Nhựa

401 Bạc

Khung Nhựa