6234 Bạc

Khung Nhựa

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: 6234 Bạc

Chất liệu: Nhựa

Thích hợp với: Tranh sơn dầu, tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

105 Trắng

Khung Nhựa

5030 Xanh

Khung Nhựa

105 Gỗ

Khung Nhựa

201 Đỏ

Khung Nhựa

775-01

Khung Nhựa