601 Trắng

Khung Nhựa

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: 601 Trắng

Chất liệu: Nhựa

Thích hợp với: Tranh sơn dầu, tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

119 Vàng

Khung Nhựa

6868 Nâu

Khung Nhựa

781

Khung Nhựa

104 Đỏ

Khung Nhựa

119 Trắng

Khung Nhựa