5030 Tím

Khung Nhựa

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: 5030 Tím

Chất liệu: Nhựa

Thích hợp với: Tranh sơn dầu, tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

201 Trắng

Khung Nhựa

401 Bạc

Khung Nhựa

2032 Nâu

Khung Nhựa

203

Khung Gỗ

105 Trắng

Khung Nhựa