3707 Bạc

Khung Nhựa

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: 3707 Bạc

Chất liệu: Nhựa

Thích hợp với: Tranh sơn dầu, tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

781

Khung Nhựa

2032 Nâu

Khung Nhựa

2033

Khung Nhựa

104 Đen

Khung Nhựa

206

Khung Nhựa