302 Trắng

Khung Nhựa

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: 302 Trắng

Chất liệu: Nhựa

Thích hợp với: Tranh sơn dầu, tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

803-72

Khung Nhựa

775-02

Khung Nhựa

3707 Bạc

Khung Nhựa

201 Đỏ

Khung Nhựa

252-20

Khung Nhựa

601 Trắng

Khung Nhựa