215 Trắng

Khung Nhựa

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: 215 Trắng

Chất liệu: Nhựa

Thích hợp với: Tranh sơn dầu, tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

303 Nâu Vàng

Khung Nhựa

119 Vàng

Khung Nhựa

202 Cam

Khung Nhựa

802 Vàng

Khung Nhựa

333

Khung Nhựa