215 Trắng

Khung Nhựa

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: 215 Trắng

Chất liệu: Nhựa

Thích hợp với: Tranh sơn dầu, tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

1401

Khung Nhựa

104 Nâu

Khung Nhựa

302-Hồng

Khung Nhựa

201 Đen

Khung Nhựa

204 Bạc

Khung Nhựa

101 Vàng

Khung Nhựa