204 Bạc

Khung Nhựa

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: 204 Bạc

Chất liệu: Nhựa

Thích hợp với: Tranh sơn dầu, tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

3707 Vàng

Khung Nhựa

215 Trắng

Khung Nhựa

701 Vàng

Khung Nhựa

105 Đen

Khung Nhựa

775-01

Khung Nhựa