201 Trắng

Khung Nhựa

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: 201 Trắng

Chất liệu: Nhựa

Thích hợp với: Tranh sơn dầu, tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

5030 Xanh

Khung Nhựa

119 Nâu

Khung Nhựa

204 Vàng

Khung Nhựa

302 Nâu

Khung Nhựa

802 Vàng

Khung Nhựa