119 Trắng

Khung Nhựa

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: 119 Trắng

Chất liệu: Nhựa

Thích hợp với: Tranh sơn dầu, tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

333

Khung Nhựa

775-01

Khung Nhựa

3707 Xanh

Khung Nhựa

Xanh Blue

Khung Nhựa

206

Khung Nhựa

1245

Khung Nhựa