105 Trắng

Khung Nhựa

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: 105 Trắng

Chất liệu: Nhựa

Thích hợp với: Tranh sơn dầu, tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

204 Vàng

Khung Nhựa

104 Đen

Khung Nhựa

333

Khung Nhựa

104 Nâu

Khung Nhựa

701 Vàng

Khung Nhựa

892 Nâu

Khung Nhựa