105 Trắng

Khung Nhựa

SL:

Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: 105 Trắng

Chất liệu: Nhựa

Thích hợp với: Tranh sơn dầu, tranh thêu, tranh in.....

Sản phẩm cùng nhóm

4F Nâu

Khung Nhựa

803-72

Khung Nhựa

104 Nâu

Khung Nhựa

201 Hồng

Khung Nhựa

202 Cam

Khung Nhựa

781

Khung Nhựa